FAQ

Belangrijke informatie
Algemene Bepalingen inzake de " Business Club " van de Huizer Hockey Club

Artikel 1 Naam
Binnen de Huizer Hockey Club is een vereniging van ondersteunende bedrijven en draagt de naam " Business Club Huizer HC ", verder te noemen ‘BC’.
Artikel 2 Bestuur
Het bestuur van de Business Club is een autonoom onderdeel binnen de Huizer Hockey Club, hierna te noemen HHC. Het bestuur van de BC draagt zowel verantwoording af naar het bestuur van de HHC als naar haar Businness Club-leden.
De activiteiten van de BC worden vastgesteld door haar bestuur.
Artikel 3 Doelstelling
1. De BC stelt zich ten doel, met behulp van het ter beschikking stellen van
financiële middelen, aan m.n. jeugdhockey en het verenigingsleven, in de ruimste zin van het woord, binnen de HHC te ondersteunen.
2. Het bevorderen van de onderlinge contacten van de leden van de BC door het organiseren van bijeenkomsten.
3. Het bevorderen van de groei van de BC via relaties etc. en van onder-
steunende activiteiten.

Artikel 4 Besteding gelden
1. De besteding van de door de BC bijeengebrachte gelden, valt onder de
verantwoordelijkheid van haar leden en haar bestuur van de HHC.
Tenminste 1 maand voorafgaande aan de presentatie van de begroting van
de HHC presenteert de BC haar begroting.
2. De leden van de BC hebben in de besteding van de gelden geen directe
zeggenschap, zij het dat de besteding dient te vallen binnen het in artikel 3
van deze Algemene Bepalingen gestelde doel.
3. De leden van de BC ontvangen aan het eind van het deelnemersjaar een overzicht van de herkomst en besteding van de middelen.

Artikel 5 Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap aan de BC wordt aangegaan voor de duur van 1 (zegge
één) jaar, met telkenmale stilzwijgende verlenging voor 1 (zegge één) jaar.
2. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. Beëindiging van het lidmaatschap aan de BC dient uiterlijk vóór 1 mei
van het lidmaatschapsjaar schriftelijk te geschieden bij de secretaris van
de BC.
4. De leden van de BC worden vermeld op het bord van de BC, op de site
van de HHC (www.huizerhc.nl) en in het verenigingsorgaan ‘Stickstof’.

Artikel 6 Deelnemingsbedragen
1. Het lidmaatschap bedraagt voor het seizoen 2006-2007 € 650 , exclusief 19% BTW per jaar , waarvoor een factuur zal worden uitgereikt. In verband met de variable kosten van de georganiseerde evenementen zal per evenement een eigen bijdrage worden berekend, geretaleerd aan de productiekosten en de te verwachten consumpties. Dit bedrag houdt verband met het budget per evenement, dat door het bestuur is vastgeteld.
2. Als het bestuur van de BC van mening is dat de jaarlijkse lidmaatschaps-
bijdrage verhoogd moet worden, dan zal zij dit in de vergadering met haar
leden bespreken. Doorvoering van alleen een verhoging overeenkomstig de
prijsindex behoeft niet met de leden besproken te worden.
Artikel 7 Jaarlijkse activiteiten
1. De BC zal jaarlijks een, in overleg met de jeugdtafel aan te wijzen team,
een jeugdteam sponsoren door middel van kleding met de vermelding
Business Club Huizer HC.
2. De BC zal bedrijfsbezoeken/-presentaties bij/door haar leden entameren.
3. De BC zal jaarlijks (een) bijeenkomst(en) organiseren waarbij de relatie
sport en zaken doen een belangrijk item is.
4. Leden kunnen slechts in aanmerking komen voor het in dit artikel sub 2
bepaalde, nadat alle aan de BC verschuldigde bedragen zijn voldaan.
Artikel 8 Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze Algemene bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van de HHC.
>> terug naar Startpagina
Doelstelling Business Club Huizer Hockey Club
No nonsense club
De Huizer Hockey Club is een no nonsense club. Met beide benen op de grond staan, de nadruk op gezelligheid en sporten voor een brede laag in Huizen en omstreken.
Ondersteuning Jeugd. Zowel in de breedte als de top.
De hockeyopleiding van de jeugd in zijn geheel heeft een hoge prioriteit. De kwaliteit van de jeugdopleiding en wat daar verder bij hoort vergt enorme inversteringen. De Business Club stelt zich ten doel het jeugdhockey binnen de Huizer Hockey Club de beste kansen te geven en ondersteunt de jeugdafdeling met financiële bijdragen en schenkingen in natura. Op deze site vindt u daar de voorbeelden van terug.
Netwerken.
Daarnaast biedt de Business Club de kans aan de leden om andere leden of ouders van leden op een informele manier te leren kennen en met hun bedrijfsmatige activiteiten kennis te maken. Dit netwerken op de club is ook no nonsense, lekker nuchter, maar oergezellig.
Business Club Events
Naast het vaste Golftoernooi in het voorjaar organiseert de Business Club voor haar leden jaarlijks diverse bijeenkomsten, die vaak bestaan uit een combinatie van sportiviteit, cultuur, gastronomie en netwerken.
Hieronder treft een alfabetische lijst van de Business Club leden aan:
A.A.B. Administratiekantoor
ABN/AMRO
ABN/AMRO Private Banking

Adviesbureau Van der Zalm
Adviesgroep Van der Roest
Amstel Capital Management
Amsterdamse Tapijtcentrale
André Snel Autoschade BV
Autohuis Van Doorn en Top
Because BV
Bertels & Partners BV
Bunschoten Herenmode
Cafe ’t Raedthuys
Cicero's
Claudia Sträter
CreditDefence
Degroof Vermogensbeheer
De Rekenkamer
DPM Group BV
Drukkerij Koolwijk
Fa. Baard
Flamco B.V.
Fred Janssen Auto's BV
Handelsmij. Jaap Visser
Het Directe Antwoord B.V.
ICC Interest & Currency Consultants BV
Insinger de Beaufort
Jeroen Noë Kaas
King Kong Sports & Casuals
Klein Bloemendael Beheer BV
J. Klijn & Zonen BV
Kouwenberg & Van den Bosch
Kouwenberg & Van den Bosch
Kuipers Meeuwsen ten Hoopen
McGregor Fashion Group NV
Momach Investments BV
MVG Management BV
Nerons BV
Praxis Huizen
Rabobank Huizen
Rabobank Huizen
Redap BV
Steenbel BV
T. Smit
Telfort
The Visioning Group BV
Twentsche Kabel Fabriek
Van Trigt Makelaars
Visser Bouwmaatschappij BV
Visual Design
Volvo Buitenweg-Huizen
Restaurant De Kalkovens
Administraties
Financiële dienstverlening
Private Banking

Verz./hypoth. + pensioen
Verzekeringen
Vermogensbeheer
Project Vloerbedekking
Autoschadeherstelbedrijf
Fiat & Lancia dealer
HRM pers.- + sal.adm. Adv.bureau
Herenmode
Horeca
Grafische industrie
Dames Bovenkleding
Incasso/Insolventie
Vermogensbeheer
Actuarieel Rekenbureau
Bedrijfsmakelaardij
Drukwerk
Tuinmach. en -gereedschappen
Toebehoren CV-Installaties
Opel en Chevrolet dealer
Handelsmaatschappij
Data Entry, Direct Mail acties
Internat. Financ. Adviesbureau

Vermogensbeheer
Kaasgroothandel
Leisure en sports wear
Vastgoed beheer
Hoveniersbedrijf
Tandartsen - Whitening Studio
Tandartsen - Whitening Studio
Belastingadv. en accountancy
Kleding in hoger marktsegment
Investerings maatschappij
Zakelijk Management
Import Motoren Scooters & acc.
Doe het zelf Store
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Werving/Sel., Manag. coaching
Onr.Goed adviezen, beleggingen
Exploitatie OG en Beheer
Mobiele Telecommunicatie
Organisatieontwikkeling
Cable Solutions
Makelaardij
Projectontwikkeling
Audiovisuele projecten
Volvo Dealer
Horeca
H. Visser
W.Jansen
M. Steegstra
M. Breekvelt
M.Vrieler/W.BooyLiewes E. van der Roest
Mevr. E. de Bree
W. Nekeman
A. Snel
M. van Maurik
R. Weers
R. Bertels
P. Bunschoten
R. Jansen
G. van Stokkum
F. Helmstrijd
J. Doesburg
J.. Stroeve
C. Pieters
E. Dirkse v.d. Heuvel
B. Koolwijk
Mevr. F. Baard
H. van Zwicht
P. van der Vooren
J. Visser
F. Rijsewijk
E. Markus
Mevr. P. Reinders
J. Noë
J. Schaap
R. Bloem
J. Klijn
W. Kouwenberg
P. van den Bosch
E. Kracht
J. Schothorst
M. de Vries
M. van Grieken
M. van Trigt
E. van der Straten
K. Vredenborg
C. Baltussen
C. Hoeboer
W. Berkel
T. Smit
P. Brinkhof
E. Schouten
M. de Heus
R. van Trigt
G.J. Visser
W. van Rijswijk
M. Spiekerman
J. Geesink
Huizen
Bussum
Bussum
Bussum
Bussum
Huizen
Laren
Amsterdam
Huizen
Huizen
Naarden Vesting
Hilversum
Huizen
Bussum
Amsterdam
Diemen
Huizen
Weesp
Amsterdam
Naarden
Huizen
Huizen
Gouda
Huizen
Huizen
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Huizen
Huizen
Blaricum
Huizen
Huizen
Huizen
Bussum
Driebergen
Huizen
Huizen
Almere
Huizen
Huizen
Huizen
Houten
Blaricum
Huizen
Amsterdam
Huizen
Haaksbergen
Huizen
Huizen
Huizen
Huizen
Huizen
Lid worden van de Business Club is heel eenvoudig.
Via de site kunt u het inschrijfformulier downloaden, dat u vervolgens kunt invullen, ondertekenen en opsturen. In de toekomst zal het formulier electronisch invulbaar zijn voor rechtstreekse registratie.
Het lidmaatschap bedraagt Euro 650,- excl. 19% BTW.
Hier komen gemiddeld per jaar nog ca. 100 aan cateringkosten bij. Dit wordt per Event of contant afgerekend of op factuur. Het lidmaatschap wordt na afloop telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
Bijlagen:
Inschrijfformulier
Algemene Bepalingen
De leden en de links naar hun website
  AABAdministratiekantoor MVG Management Momach Investments Timo Smit
Vastgoedadviezen
Klein Bloemendael
Beheer BV
Handelsmaatschappij
Jaap Visser
Kouwenberg& Van den BoschTandartsenen Whitening Studio Café 't Raedthuys
Bussum

  Visual Design Bedrijfspresentaties >> terug naar Startpagina
De hockeyproducten van de Huizer Hockeyclub zijn vrij uitgebreid. Met uitzondering van hockey voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten – het G&LG hockey – en knotshockey worden alle soorten hockey op de Huizer Hockeyclub beoefend.

DOELSTELLING De Huizer Hockeyclub hanteert de filosofie dat plezier en prestatie hand in hand gaan en dat er evenveel aandacht moet worden besteed aan breedtehockey als aan tophockey. Leden moeten op individueel niveau naar wens sport kunnen bedrijven. De club investeert derhalve veel in sfeer en kwaliteit.

JONGSTE JEUGD Benjamini’s (F1): 6 jaar voor 1 oktober. De allerjongsten krijgen onder professionele begeleiding sport- en spelactiviteiten, waaronder ook hockey.

Benjamini’s (F2) 2e jaar: 7 jaar voor 1 oktober. Behalve hockeytrainingen spelen deze kinderen na de kerstvakantie al wedstrijdjes met 3-tallen tegen verenigingen uit de omgeving.

E6-tallen: 8 jaar voor 1 oktober. Deze groep speelt in competitieverband wedstrijden op een kwart veld met 6-tallen tegen clubs uit de omgeving.

E8-tallen: 9 jaar voor 1 oktober. Bij deze groep wordt overgestapt naar wedstrijden op een half veld met 8-tallen tegen clubs uit de omgeving.
JUNIOREN VELDHOCKEY De D-jeugd (10+11jr), C-jeugd (12+13jr), B-jeugd (14+15jr) en A-jeugd (16+17jr) krijgen in principe twee maal in de week training en spelen op zaterdagmiddag in elftalverband competite in de regio Midden Nederland. Topteams spelen interregional en de allerhoogste top speelt op landelijk niveau. De doelstelling van de Huizer Hockeyclub is dat de topteams minimaal topklasse spelen.

JUNIOREN ZAALHOCKEY
Tijdens de winterstop van begin december tot begin maart wordt de mogelijkheid geboden tot deelname aan de zaalhockeycompetitie. Er wordt gespeeld in nabij gelegen zalen.

SENIOREN VELDHOCKEY Vanaf 18 jaar is men verplicht bij de senioren te spelen. Bij Huizer Hockeyclub is er seniorenhockey voor alle leeftijden en op alle niveaus. Een hockey-zondag op Huizer Hockeyclub staat in het teken van sportiviteit en gezelligheid. De weekenden dat er veel dames en heren teams thuis spelen wordt nog wel eens als reden gezien om er een extra gezellige dag van te maken door deze in te vullen met een feestelijke activiteit. 
Jong-Senioren Ben je 18 geworden, maar vind je de stap naar een seniorenteam nog te groot, dan kun je kiezen voor een jong-seniorenteam. Je traint 1 keer per week en speelt een wedstrijd op zondag, tegen een ander jongerenteam. Momenteel spelen er op Huizer Hockeyclub twee jong-senioren Dames- en Heren teams.
Senioren Heren en Dames  De dames- en heren senioren teams worden op sterkte ingedeeld. De competitiewedstrijden voor de seniorenteams worden gespeeld op zondag. Afhankelijk van de ambitie krijgen teams één of twee keer per week trainingstijd aangeboden. De senioren teams in onze club zijn in belangrijke mate zelfsturend en ontplooien zoveel mogelijk zelf initiatieven. Een coach is niet per definitie aanwezig; de teams regelen hun zaken zelf (rijders, bierpot, wisselbeleid, invallers). 
Veteranen Heren en Dames  Speel je liever bij de veteranen? Geen probleem. Bij de dames ben je welkom bij één van deze teams vanaf 30 jaar. Bij de heren is dit vanaf 35 jaar. Voor de heren is er verder de mogelijkheid om vanaf 45 jaar te spelen in één van de VL-teams. Sommige teams hebben zich gespecialiseerd in de derde helft. 
Trimhockey Trimhockey is voor degene van 25 jaar en ouder die geen competitie in het weekend willen spelen maar wel een keer in de week willen trainen. Trimhockey krijgt 1,5 uur training per week o.l.v. een ervaren hockeyer waarbij basistechniek wordt getraind en veelal afgesloten wordt met een onderlinge partij. Naast de trimavond op dinsdag- en donderdagavond (van 20.30hr– 22.00hr) worden er regelmatig wedstrijden gespeeld tegen trimteams van verenigingen uit de regio. 
Op de Huizer Hockeyclub voeren we een eenduidig hockeybeleid in lijn van onze clubidentiteit. Het hockeybeleid bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. Zaalhockeybeleid 2. Selectiebeleid 3. Instroom beleid 4. Doorstroombeleid 5. Uitstroombeleid 6. Wisselbeleid. Deze beleidsstukken krijgen elk seizoen een update n.a.v. de geleerde lessen en het veranderende sportklimaat. Het hockeybeleid wordt uitgevoerd door de Technisch Coördinatoren. De Technische Commissie waarborgt het beleid en het bestuur accordeert voorstellen tot beleidsveranderingen. 
Regels van toepassing op iedereen die ons complex bezoekt.

Velden:
1. Betreedt het kunstgras alleen met schone & geschikte schoenen.
2. Maak schoenen schoon op de strips alvorens het veld te betreden.
3. Betreedt en verlaat het veld alleen door de daarvoor bestemde poorten.
4. Neem geen kauwgom en etenswaren mee op het kunstgrasveld.
5. Gaswerk, flessen, kopjes e.d. mogen NIET naar de velden worden meegenomen.
6. Op de velden wordt NIET gerookt en worden GEEN peuken weggegooid.
7. Dug-outs dienen verzorgd achter gelaten te worden
8. De verlichting van de velden is zeer kostbaar; het team dat als laatste het trainingsveld verlaat is verantwoordelijk voor het doven van de verlichting. Het team wordt geacht door te geven aan de bar dat zij klaar zijn met spelen.
9. Beschadigingen aan omheining, ballenvangers, doelen en dug-outs enz., moeten voorkomen zien te worden. Indien er schade is moet men dit melden bij de verenigingsmanager.
10. Inslaan op reclameborden is kostbaar en onnodig.
Complex:
1. Het is niet toegestaan op het complex andere sporten, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van de verenigingsmanager.
2. Flessen, glazen, bekers, kratten e.d. dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis; flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
3. Afval, incl. plastic bekers of flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan.
4. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is NIET toegestaan zonder voorafgaand overleg met de verenigingsmanager.
5. Alle consumpties dienen contant te worden afgerekend.
6. Het gebruik van hard en softdrugs, overmatig alcoholgebruik, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie is ten strengste verboden en wordt niet geaccepteerd op onze accommodatie.
7. Fietsen en bromfietsen dienen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken en vakken en niet tegen omheiningen of hekwerken.
8. Betreding en verlaten van het complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen.
Parkeren:
Parkeren van de auto’s is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Op de invalidenplaatsen mag uitsluitend geparkeerd worden indien een geldig bewijs zichtbaar wordt getoond.
HUIZER HC is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Honden:
Wees terughoudend met het meenemen van uw hond naar de hockeyclub. Mocht u uw hond wel meenemen dan mag dit alleen indien:
1. Deze kort is aangelijnd;
2. Niemand wordt gehinderd of angst wordt aangejaagd;
3. Deze niet in het clubhuis komt;
4. Uitwerpselen indien nodig door de eigenaar/begeleider worden opgeruimd.

De verenigingsmanager is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of uit clubhuis te verwijderen.
Het Bestuur
Reguliere seizoen
Maandag 13:00 – 24:00
Dinsdag 16:00 – 24:00
Woensdag 13:00 – 24:00
Donderdag 16:00 – 24:00
Vrijdag 16:00 – 20:00
Zaterdag 08:15 – 19:00
Zondag 10:00 – 19:00 Het reguliere seizoen duurt vanaf het begin van de competitie (begin september) tot aan de winterstop (half december) en vanaf de hervatting van de competitie (begin maart) tot aan het einde ervan (eind mei).
Tijdens de genoemde perioden is er full service van bar & keuken.
Tijdens de winterstop is er alleen full service op de maandagavond ten tijde van de bedrijfshockeycompetitie. Openingstijden en service worden verder afgestemd op de zaalhockey trainingen en de hervatting van veldtrainingen.
Tijdens de zomerstop is het clubhuis alleen geopend volgens afspraak.
Afspraken buiten de gepubliceerde openingstijden worden gemaakt via [email protected]
Het afgelasten van trainingen & wedstrijden wordt uiterlijk 3 uur voor aanvang van training of wedstrijd op de site gepubliceerd.

Bij onzekerheid of vragen kan een belletje naar het clubhuis wellicht voor opheldering zorgen. 035-525.1717

1. Afgelasten van Trainingen en Thuiswedstrijden.

Indien er niet getraind kan worden wegens onbespeelbaarheid van de velden dient de beslissing daartoe uiterlijk 3 uur voor aanvang van de desbetreffende training en wedstrijd te worden genomen. Bij training zijn trainingscoördinatoren daarvoor verantwoordelijk in overleg met de verenigingsmanager. Bij wedstrijden is de verenigingsmanager verantwoordelijk eventueel in samenspraak met de trainer/coach van de betrokken teams.
De trainingscoördinatoren zullen de afgelastingen van trainingen doorgegeven aan één van de onderstaande personen, die het op de site zullen zetten. Afgelastingen van thuiswedstrijden zal door de verenigingsmanager op de site worden gepubliceerd. 2. Afgelasten van Trainingen wegens Bijzondere Evenementen.

Trainingen komen alleen te vervallen of worden alleen verschoven i.v.m. bijzondere evenementen nadat de voor het evenement verantwoordelijke organisatie tijdig toestemming heeft verkregen bij het bestuur. De verantwoordelijke groepscoördinator zal de wijziging doorgeven aan één van onderstaande personen, die het op de site zullen zetten.
3. Afgelasten van Uitwedstrijden.

Afgelastingen van uitwedstrijden komen bij de wedstrijdsecretarissen binnen, die het vervolgens op de website zullen zetten. In late gevallen zullen de aanvoerders van de betrokken teams telefonisch op de hoogte worden gesteld. Bij de Jongste Jeugd worden de coaches op de hoogte gebracht via de groepscoördinatoren.
Er zijn een paar spelregels voor het gebruik van kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden zijn nog steeds enorm duur. Met elkaar kunnen we de levensduur verlengen en zorgen dat onze velden er picco bello uit zien. Hieronder staan de belangrijkste regels op een rijtje:

Het veld alleen betreden met hockeyschoenen, sportschoenen met kleine noppen of licht geprofileerde zolen. nooit met naaldhakken en ook niet met traditionele voetbalschoenen. Veeg je schoenen goed schoon voor je het veld op gaat. Gras en vuil maken dat de kunstgrasmat gaat ‘verdichten’ en vervuilen en zijn een voedingsbodem voor de zo gevreesde algen en mossen. Gebruik de poortjes om het veld op te gaan, daar ligt ook een zogenaamde afloopmat of rooster om je schoenen af te kloppen. Geen kauwgom op het veld en niet roken svp. Voorkom geluidhinder en sla bij wijze van training geen ballen tegen de kantplanken. Ruim de papiertjes, schillen, dozen en lege flesjes van het veld. Neem ze mee uit de dug-outs en gooi ze in een van de vele afvalbakken. Goals moeten met de wielen worden verplaatst en mogen niet over het veld worden geschoven. Gebruik bij vorst en sneeuw Bij vorst en sneeuw gaat het in eerste instantie om of het veld niet te glad en gevaarlijk om op te spelen. In tweede instantie is een beoordeling nodig om schade aan het veld te voorkomen. Goed- of afkeuren voor de velden gebeurt door de verenigingsmanager Roel Lambriex , in geval van trainingen in samenspraak met de aanwezige technische coördinator. Een klein beetje rijp of lichte sneeuw hoeft de spelers niet te deren, maar kan bij bespeling toch heel slecht zijn voor de mat. Als onder de schoen opgebouwde sneeuw of rijp loslaat en weer vastvriest aan de mat kan de volgende schoen van een speler niet alleen het bultje sneeuw losmaken, maar ook een stuk vezel van de mat meetrekken. Beregening Het bedienen van de beregeningsinstallatie is voorbehouden aan trainers, jeugdtafel op zaterdagochtend, coaches op zaterdagmiddag, de barcoördinator op zondag, de managers van heren en dames 1 en bestuurslid accommodatie.   Veldverlichting Veldverlichting is een kostbare zaak. Met licht moeten we spaarzaam omgaan. De verlichting is niet op een timer aangesloten waardoor we tijdig uitzetten zelf in de gaten moeten houden. De inschakelkast is toegankelijk voor de trainers, jeugdtafel op zaterdagochtend, coaches op zaterdagmiddag, de barcoördinator op zondag, de managers van heren en dames 1 en bestuurslid accommodatie. In de regel wordt bij wedstrijden het moment van inschakelen aangegeven door de scheidsrechters.   Videotoren In vaktermen een ‘prak’ kan gebruikt worden voor het filmen van wedstrijden. De ladder is niet beveiligd met een plank zodat kinderen erop kunnen klimmen. De hoofdtrainers bepalen wie er mogen filmen en instrueren de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik.   Afmetingen en belijning, n ationaal en internationaal De afmetingen van een wedstrijdveld zijn 91,40 x 55 meter.

Zestal veld
Voor het 6E hockey wordt gebruik gemaakt van bestaande velden. 6E hockey vindt plaats op een kwart veld, waarbij de zijlijnen als doellijn fungeren. Zo kunnen op 1 veld, vier veldjes voor 6E hockey worden uitgezet. Een tweede mogelijkheid is het uitzetten van een specifiek mini-veld.Aangeraden wordt om dan een veld neer te leggen waarbij de afmetingen vergelijkbaar zijn met de afmetingen die een 6E veld op een groot veld heeft,namelijk 55 x 23 meter. Ten aanzien van de uitloop bij de aanleg van een kunstgras 6E veld is het niet strikt noodzakelijk om 4 meter en 2 meter te gebruiken, een mindere brede uitloop is ook aanvaardbaar. (dit geldt ook voor de aanleg van een specifiek 8D-veld)

Achttal veld
De afmetingen van een achttal-hockeyveld zijn 55 x 56 meter. Op een wedstrijdveld kan worden gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen de middenlijn en de achterlijn.

Uitloop
Rondom de velden moet een obstakelvrije uitloop zijn:
1. Achter de achterlijn minimaal 4 m breed
2. Naast de zijlijn minimaal 2 m breed
De uitloopruimte moet obstakelvrij zijn, er mag geen enkel uitsteeksel/obstakel, bijvoorbeeld voorzijde dug-out, hekwerken, poorten zich binnen de uitloopruimte bevinden. Bij voorkeur moet het hele speeloppervlak inclusief de uitloopstroken bestaan uit één en hetzelfde materiaal, maar een verharding in de uitloopstroken ter breedte van maximaal 0,50 meter tegen het hekwerk is toegestaan.
Veld vrijmaken/doelen in uitsparingen plaatsen Aangezien (tijdens wedstrijden) in de uitloop geen obstakels mogen voorkomen, wordt geadviseerd de doelen na het gebruik te verplaatsen naar de buitenzijde van het speelveld. Hiertoe dient in de speelveldafzetting een uitsparing te worden aangebracht.   Gebruik Oefencirkels Een veldgedeelte met oefencirkels kan tevens worden gebruikt als trainingsveld onder meer voor het oefenen van strafcorners en de keeperstraining. Bij voorkeur is het de bedoeling hiervoor het goal van het miniveld te gebruiken. De goals in de zijvakken van de overige velden zijn alleen te gebruiken voor keeperstrainingen als er een net in geplaats is en er achter het doel geen gevaar kan ontstann voor toeschouwers, passanten en gebruikers van aangrenzende velden.
Het aanbrengen van dergelijke cirkels betekent wel dat er op dit veld geen officiële Europese-, wereld- en Olympische titeltoernooien kunnen worden gehouden. Wel kunnen er (oefen)interlandwedstrijden op worden gespeeld.   Internationaal (Extra onderbroken cirkel) Op velden waar officiële Europese-, wereld- en Olympische titeltoernooien plaatsvinden moet een extra cirkel worden aangebracht. Deze cirkel bestaat uit een onderbroken lijn met de buitenzijde van die lijn op 5 meter van de buitenzijde van elke cirkellijn.   Bespeling van kunstgrasvelden bij vorst en sneeuw Het bespelen van kunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld geen problemen, tenzij sprake is van extreme vorst,dat wil zeggen meer dan 10 graden celcius vorst. Voor de beoordeling van een (semi)-zandkunstgras speeloppervlak voor bespeling tijdens vorst zijn de navolgende criteria van belang: Een, wegens bevriezing, hard speeloppervlak; Oneffenheden welke zijn ontstaan door ongelijke zandverdeling; Geringe naadopeningen, bevroren blad- en vezelresten; Geen uniform stroef speeloppervlak wegens plaatselijk gladde plekken welke met name ontstaan op schaduwrijke plaatsen; Een oneffenheid veroorzaakt door de genoemde omstandigheden zal wegens een relatief hard speeloppervlak en een daardoor hogere balsnelheid een afwijkend balgedrag veroorzaken en het (blessure) gevaar voor de spelers doen toenemen. Indien sprake is van één of meerdere van de genoemde omstandigheden kan een(semi)zandkunstgrasveld worden afgekeurd, wegens (blessure)gevaar voor de spelers. Voorwaterkunstgrasvelden is het volgende van belang: door vernieuwde testen op het terrein van wrijving en G-krachten is het verplicht om een waterkunstgrasveld in een natte conditie te bespelen. In de winter worden waterinstallaties afgesloten en is het dus niet mogelijk om het veld via besproeiing nat te maken.
Voor de beoordeling van bespeling van een waterkunstgrasveld bij vorst zijn dan ook de volgende twee zaken van belang: ten eerste is het veld vochtig, en ten tweede, nog belangrijker, is het veld veilig om op te spelen. Met andere woorden: levert bespeling wel of niet onnodig risico voor de speelsters en spelers op. Praktische tip Om te bepalen of een veld hogere balsnelheid en afwijkend balgedrag veroorzaakt, is het aan te raden om alleen of met meerdere een aantal hockeyballen in de lengterichting en breedterichting van het kunstgrasveld te slaan.   Bespeling van met sneeuw bedekte kunstgrasvelden Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen.
Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veldoppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van de kunststofmat vastgevroren raken.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden wordt gespeeld en daardoor de sneeuwlaag over een groot oppervlak van het speelveld wordt geplet(=samengedrukt) zal deze niet meer kunnen worden verwijderd en zal het bij invallende dooi ook langer duren voordat de samengedrukte sneeuwijsplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.

Gevoelstemperatuur Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur. Gevoelstemperatuur is geen echte temperatuur, maar meer een beleving die persoons en plaats gebonden is. In de beoordeling of er wel of niet gespeeld kan worden bij bepaalde temperaturen onder nul, met daarbij een bepaalde windkracht is dan ook geen strak getal aan te geven. In een omgeving waar door bomen de wind getemperd wordt, kan wellicht met dezelfde wind en temperatuur gespeeld worden t.o.v. een veld dat vrij ligt.
Neem echter in uw beoordeling ook de leeftijd en de bewegingsintensiteit van de spelers en speelsters mee: de bewegings- en handelingssnelheid van F-kinderenis langer dan van kinderen in de B-leeftijd en bij hen zal dus sneller een bepaalde gevoelstemperatuur een overweging zijn om de wedstrijd niet door te laten gaan.
KNHB spelreglementen
Hockey is een stick- en balspel dat op gras of kunstgras wordt gespeeld. In een wedstrijd staan twee teams van elk elf spelers tegenover elkaar. Alle spelers hebben een stick met een kromme haak, waarmee zij de bal slaan, pushen of stoppen. Doel van het spel is om zoveel mogelijk doelpunten te scoren; liefst meer dan de tegenstander uiteraard. Een doelpunt is gescoord als de bal helemaal over de doellijn is gegaan. Een wedstrijd duurt 70 minuten: twee keer 35 minuten met daartussen een rustpauze.???

Het team
Een hockeyteam heeft maximaal elf spelers tegelijk in het veld: een keeper en tien veldspelers. Net als bij voetbal onderscheidt het hockey de veldspelers grofweg in aanvallers, middenvelders en verdedigers. ?
?
Het veld
Een hockeyveld is 91,40 meter lang en 55 meter breed. Het veld wordt in tweeën verdeeld door een middenlijn. Aan beide uiteinden van het veld liggen de achterlijnen, met precies in het midden een doel (3,66 meter breed). Voor elk doel is een halfronde cirkel getrokken.??

De stick
Een hockeystick is een stok die aan de onderkant uitloopt in een kromme haak. De haak heeft een bolle kant (aan de rechterkant) en een platte kant (links). De bal mag alleen met de platte kant worden gespeeld. Hockeysticks zijn er in verschillende gewichten. Over het algemeen spelen verdedigers meestal met zwaardere sticks dan aanvallers. Verdedigers moeten hard kunnen slaan en dat lukt beter met een zware stick. Aanvallers moeten vaker op kleine ruimten met stick en bal bewegen. Daarvoor zijn lichtere sticks geschikter??

Speelwijzen
De bal mag op verschillende manieren gespeeld worden:
?1.Een slag: een zwaaiende beweging van de stick tegen de bal.
?2.Een push: een duwbeweging met de stick tegen de bal.
?3.Een flick: een push, waarbij de bal door een polsbeweging omhoog wordt gespeeld.
?4.Een scoop: een stilliggende bal die door een scheppende beweging met de stick omhoog wordt gebracht. De haak wordt hierbij schuin onder de bal gezet. ?
?
Geen voeten
Veldspelers mogen de bal niet met hun voeten spelen; met geen enkel lichaamsdeel overigens. Alleen de keeper mag behalve een stick ook handen en voeten gebruiken, maar alleen om de bal in de eigen cirkel te stoppen. Buiten de cirkel mag ook een keeper alleen maar de stick gebruiken. ??

Scoren
Er zijn bij het hockey drie manieren om te scoren: door middel van een veldgoal, een strafcorner of een strafpush.?
?
Veldgoal
?Een veldgoal wordt gescoord gedurende het verloop van de wedstrijd. Een doelpunt telt alleen als de bal helemaal over de doellijn is gegaan. Bovendien moet de bal binnen de cirkel zijn aangeraakt door een speler van de aanvallende partij. Wordt een bal van buiten de cirkel in de goal geslagen, dan telt die niet als doelpunt. Ook niet als alleen een speler van de verdedigende partij de bal heeft aangeraakt.??

Strafcorner
?Als het verdedigende team bepaalde regels overtreedt (meestal binnen de eigen cirkel), dan kan de tegenstander een strafcorner toegekend krijgen. Voor een strafcorner wordt het spel stil gelegd, zodat beide teams hun strafcornerposities in kunnen nemen.?Eén aanvaller gaat met de bal op een vaste plaats op de achterlijn (minimaal 9,10 meter van de dichtstbijzijnde doelpaal) staan. Deze speler 'pusht' de bal naar zijn mede-aanvallers, die vlak buiten de cirkel klaar staan om de bal in ontvangst te nemen. Tot de strafcorner daadwerkelijk is genomen, mogen deze aanvallers niet binnen de cirkel komen.?Maximaal vijf verdedigers (inclusief de keeper) posteren zich achter de achterlijn om de strafcorner te gaan verdedigen. Ze mogen zowel binnen als buiten de goal staan. Alle andere spelers van hun team moeten achter de middenlijn gaan staan. Daar moeten ze blijven tot de strafcorner is genomen.?Op het moment dat de aanvaller op de achterlijn de bal heeft gepusht, is de strafcorner genomen. De verdedigers mogen dan de cirkel inlopen om de bal te gaan onderscheppen. De aanvallers moeten er voor zorgen dat de bal eerst nog buiten de cirkel wordt gestopt. Dat houdt in dat de bal volkomen stil moet komen te liggen. Pas als de bal is gestopt, mag hij de cirkel worden ingespeeld, waarna een van de aanvallers de bal op de goal mag schieten.?Als het eerste schot op goal een slag is, dan mag de bal niet hoger dan 46 centimeter van de grond komen. Dat is de hoogte van de zij- en achterschotten van het doel. Is het eerste schot een 'scoop' of een 'flick' (ballen die in de lucht worden getild), dan mag de bal binnen de goal op elke hoogte over de achterlijn, mits er maar geen sprake is van gevaarlijk spel. ??

Strafpush
?Een strafpush is vergelijkbaar met de strafschop bij voetbal. De bal wordt op een strafstip gelegd, op een afstand van 6,40 meter recht voor de goal. Een aangewezen speler probeert de bal met één push op de goal te scoren. De goal wordt alleen verdedigd door de keeper van de tegenpartij. Alle andere spelers moeten op zo'n 23 meter van de achterlijn gaan staan. Een strafpush wordt om verschillende redenen toegekend. De meest voorkomende reden is dat een verdediger een praktisch zekere goal op onreglementaire wijze binnen de cirkel tegenhoudt. Ook als een wedstrijd tijdens een belangrijk kampioenschap of toernooi na reguliere speeltijd en verlenging nog onbeslist is, worden strafpushes genomen.Sponsortarieven en voorwaarden 2011 / 2012
Alle vermelde sponsorbedragen gelden per seizoen en excl. 19% BTW.
Tarieven bordsponsoring veldborden


Veld 1 per 6 strekkende meter
€ 850,00

Veld 2 per 3 strekkende meter
€ 375,00

Veld 3 per 3 strekkende meter
€ 325,00

Veld 4 per 3 strekkende meter
€ 275,00

Tribune – per 3 strekkende meter
€ 450,00

Tribune – per 6 strekkende meter


€ 800,00

Tarieven teamsponsoring

Juniorenteams let op, bedrag is per naamsvermelding

 

 

HHC trainingspakken 
€ 150,00
 
 

Truien, tassen, jacks etc
€ 150,00
 

Seniorenteams (uitgezonderd Dames 1 en Heren 1) let op, bedrag is per naamsvermelding
Uitshirts
€ 350,00
 

Thuisshirts
€ 350,00
 

HHC trainingspakken


€ 100,00
 

Tarieven multimediale advertenties

Website banner
€ 500,00

Website button
€ 250,00

Narrowcasting – advertentie 10 seconden
€ 250,00

Narrowcasting – commercial 30 seconden


€ 500,00

Business ClubBasic:  € 650,- voor BC-lidmaatschap


Plus:    € 995,- voor BC-lidmaatschap + 3 m. bord op veld 2 + 10 sec. narrow casting
             Dit is een extra voordeel van € 255,- t.o.v. de standaardprijs van € 1.250,-.Extra:  € 1.375,- voor BC-lidmaatschap + 6 m. bord op veld 2 + 30 sec. narrow casting
             Dit is een extra voordeel van € 475,- t.o.v. de standaardprijs van € 1.850,-.De productiekosten van borden en narrow casting zijn voor rekening van de sponsor c.q. BC-lid op basis van een 3-jarige overeenkomst.Indien gekozen wordt voor een andere combinatie zoals b.v. een BC-lidmaatschap incl. een bord op de overige 3 velden, al dan niet in combinatie met narrow casting, dan geldt een 10% korting op de totaalprijs.De 10% korting is niet van toepassing op het Hoofdsponsorschap, Subsponsorschap en het Shirtsponsorschap.
De statuten van de vereniging Huizer Hockey Club d.d. 6 april 2011 zijn hier in te zien.
Trimhockey op de Huizer Hockey Club is voor beginners, gevorderden en voor mensen die al een tijdje niet meer hebben gehockeyd, dames en heren gemixt.
Trimhockey is een sportieve buitenactiviteit waarbij er geen verplicht wedstrijdschema is. Vrijheid en blijheid staan daarbij voorop. Beginners en gevorderden, er is voor ieder wat wils.
Op dit moment hebben we op de Huizer Hockey Club een trimgroep die bestaat uit 65 actieve leden, dames en heren gemixt (in leeftijd variërend van 25 tot 75 jaar). We spelen op 2 vaste avonden: dinsdag- en donderdagavond, van 20.30 uur – 22.00 uur.
Wat kun je zoal verwachten? We beginnen altijd eerst met een goede warming-up, gevolgd door balbehendigheidsoefeningen en speltactiek, onder begeleiding van een vaste trainer. Daarna spelen we een onderling partijtje met, voor wie dat wil, een gezellige nazit.
Ook hebben we regelmatig leuke trim events met hockeyclubs uit de regio. En voor de échte fanatiekelingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Trimhockey (herfst/lente) Competitie.
Als je alleen, of samen met een vriend(in), binnenkort een keer sfeer wilt proeven meld je dan nu aan voor een gratis proeftraining.
Voor verdere vragen kun je terecht bij: [email protected]
Je bent van harte welkom!
Sportieve groet, Namens de Trimcommissie
Ondergaande tarieven worden door Huizer HC gehanteerd voor de verhuur van de velden aan derden. De tarieven zijn exclusief BTW.

Zandingestrooid kunstgrasveld
Huurprijs per uur per veld: €50,-
Zonder overige materialen
Zonder gebruik van clubhuisvoorzieningen
Zonder gebruik van veldverlichting

Huur als bovenstaand met veldverlichting: €70,-

Waterveld
Huurprijs per uur per veld: €70,-
Zonder overige materialen
Zonder gebruik van clubhuisvoorzieningen
Zonder gebruik van veldverlichting

Huur als bovenstaand met veldverlichting: €90,-

Alle leden van de Huizer Hockeyclub zijn verzekerd voor lichamelijk letsel als gevolg van het bedrijven van de hockeysport op en rond de velden van de Nederlandse hockeyclubs.
Trainers, coaches, managers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden vallen onder deze polis zolang ze lid zijn van de Huizer Hockeyclub.
Niet-leden die onverhoeds meetrainen of meespelen met een Huizer Hockeyclub team zijn niet gedekt voor enig lichamelijk letsel.
LIDMAATSCHAP
Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Huizer Hockey Club. Elk lid dient zich te houden aan de "spelregels" zoals die hierin zijn vastgelegd.

VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar van de Huizer Hockey Club loopt van 1 juni t/m 31 mei.

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]
Hierin graag vermelden: naam, geboortedatum en reden van opzegging.
Dit kan tot uiterlijk 1 mei.
U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.

Studenten die nog geen duidelijkheid hebben over hun studie hebben de mogelijkheid om op te zeggen "onder voorbehoud" tot 15 juli 2008.
Ook van opzeggingen "onder voorbehoud" krijgt u een schriftelijke bevestiging. 
STATUTEN De Statuten van de vereniging dd 28 mei 1996 zijn hier in te zien.

Vaak Gestelde Vragen
Profiel. Hier zie je de gegevens die over jou in het menu staan. Als je naam, adres, vaste telefoon of geboortedatum niet juist, moet je dit even doorgeven aan onze webmaster op [email protected]. Emailadressen en mobiele nummers kunnen zelf gewijzigd worden bij Instellingen. Bij profiel kan elk lid desgewenst iets over zichzelf kwijt en een foto plaatsen. Het profiel moet ten minste 10 tekens bevatten (alleen een smiley van 2 of 3 tekens is dus niet voldoende). Zie ook antwoord bij de vraag: Mijn profiel: hoe werkt dat?

Instellingen. Als je het leuk vindt dat andere leden weten hoe je er uit ziet of je wilt wat over je zelf vertellen, dan kun je je profiel openbaar maken voor de ingelogde leden. Dan moet je op Ja klikken en vervolgens op OK bij vraag 1 en 3. Als je 2 op Ja hebt staan, krijg je een email als iemand reageert op je profiel. Maar dan moet natuurlijk wel je emailadres hebben ingevuld.
Verjaardag openbaar. Dat kan en wie weet krijg je op je verjaardag felicitaties in je mailbox van clubgenoten!

Locator: een hele handige optie om in uw profiel uw postcode openbaar te maken wanneer u wilt poolen of hulp nodig heeft bij het teamrijden. Zie toelichting bij Locator als u hierop drukt in het linkermenu.

Emailadressen: bij meer dan 2 emailadressen waar de informatie over dit lid naar verstuurd moet worden, handelt u als volgt. Bij optie 1 doet u het emailnummer waar het meeste gebruik van wordt gemaakt. Bij optie 2 kunnen meerdere email-adressen worden ingetypt met een ; tussen de mailadressen.

Mobiel nummer: bij de jongste jeugd het mobiele nummer van degene die de hockeyzaken voor dit kind "regelt".


Ga onder de button "de Club" naar "lid worden" onder "Ledeninformatie", vul het hele aanmeldingsformulier in (ook bankgegevens), en geef aan dat je ‘niet spelend lid’ bent. Dan volgt een bedrag mbt contributie maar dit kun je negeren. Tenslotte, bij de laatste vraag: "wat zou u binnen de vereniging willen doen?”
vermelden: deze aanmelding alléén voor het verkrijgen van lidnummer en wachtwoord, ik ben: coach/trainer/ manager/teambegeleider van team M/J ….. Je ontvangt nu vanzelf een mailtje met je inloggegevens. Deze mail moet handmatig worden verwerkt, dus dat duurt langer.
Je kan zelf je emailadres en/of mobiele nummer aanpassen. Log in bij Mijntje. Kies voor instellingen. Hier kan je je mobiele nummer wijzigen of je emailadres aanpassen.Vergeet niet op 'Wijzigen' te drukken. Anders moet je het nog een keer doen :-(
...tijd voor een nieuw mobieltje!
JA, je kunt zelf je wachtwoord veranderen nadat je met je lidnummer en het door LISA gegeven wachtwoord bent ingelogd. Op je persoonlijke scherm in Mijn HuizerHC klik je in de op 'Instellingen'. Daar kun je je wachtwoord wijzigen. Zorg er voor dat je ook je emailadres invult: wanneer je je wachtwoord kwijt bent, maar wel je lidnummer weet, krijg je bij verkeerd intypen van je wachtwoord een mededeling. Als je dan op 'hier' klikt, krijg je meteen je wachtwoord toegestuurd op het mailadres wat je hebt opgegeven.
Je profiel is alleen toegankelijk voor jezelf en -als je het openbaar maakt- voor ingelogde leden. Daarvoor moet je eerst je profiel maken/wijzigen. Om je gedownloade foto('s) openbaar te krijgen voor andere leden, moet je wel in je tekstprofiel iets neerzetten, ten minste 10 tekens (een smiley alleen is niet voldoende!), maar zoals je kunt zien, is het wel zo leuk als je wat over je zelf vertelt.

Om je foto zichtbaar te maken voor anderen, klik je bij instellingen op Ja bij vraag 1 en bij vraag 3, maar klik wel vervolgens op OK, anders springt het terug naar Nee.

Bij de volgende keer inloggen, zijn je instellingen aangepast.
Ja, dat kan. Als ze lid zijn, dan kunnen ze onder eigen lidnummer inloggen en als ze 'overige teams' in het linkermenu aanklikken kunnen ze daar de teams kiezen waarvan ze de schema's meteen willen zien. Het hele wedstrijdschema van alle teams is overigens in te zien onder het menu 'Hockey'. Als er ook mails die voor jou(w team/categorie) bestemd zijn, naar een ander email-adres moeten, dan kun je dit bij je instellingen (Gegevens wijzigen) bij Emailadres 2 invullen (zie ook hieronder voor meerdere emailadressen).

Zijn ze geen lid dan moeten ze onder jouw lidnummer en wachtwoord inloggen om je schema te zien. Om mail te ontvangen verder als volgt handelen.

Bij de instellingen zet je bij Emailadres 1 je eigen emailadres, of het mailadres waar het meeste gebruik van wordt gemaakt. Hier bij voorkeur slechts 1 adres en niet meer dan 2.

Bij Emailadres 2 kan je meerdere emailadressen neerzetten met een ; er tussen, dus bijvoorbeeld naam@naamprovider bij Emailadres 1 en naamvader@naamprovider; naammoeder@naamprovider bij Emailadres 2 invullen.
Nou kijk... Stel je voor dat het ineens heel hard gaat regenen. En jij zit net op de fiets. Dan kunnen wij een sms sturen om te laten weten dat je maar beter weer naar huis kan gaan, want de trainingen zijn afgelast.   Kinderen uit de (jongste) jeugd hebben nog geen mobiel, dat begrijpen we. Geef dan het nummer op van de ouder(s) die het kind naar hockey brengt of haalt. Dan sturen we die een sms.
Achter deze nieuwe website zit een heel netwerk aan gegevens. Mijn HuizerHC zorgt ervoor dat jij precies de gegevens te zien krijgt die voor jou relevant zijn. Wanneer jouw team traint en hoe het wedstrijdprogramma eruit ziet? Mijn HuizerHCweet het! De gegevens van je teamgenoten? Heeft iemand je hockeystick gevonden? Mijn HuizerHC is je eigen secretaresse.   En het mooie van dit alles is, is dat al deze informatie alleen beschikbaar is voor de leden en andere betrokkenen van de Huizer HC. Dus niemand 'van buiten' komt bij jouw emailadres en niemand anders kan een verslag van een wedstrijd schrijven. Alleen mensen die kunnen inloggen bij Mijn HuizerHC kunnen dat.   Vandaar dat je moet inloggen bij Mijn HuizerHC. Want dan pas zie je hoe uitgebreid deze website is!
Wanneer je bij wachtwoord een verkeerd wachtwoord intypt, komt een mededeling.

Kijk -voordat je een email naar ons stuurt- goed of je de juiste tekens hebt ingevuld (hoofdletters of kleine letters. Het kan ook zijn dat je een 0(nul) in plaats van een O (de letter) hebt getypt. Ook wordt vaak de I (hoofdletter zoals bij Informatie) en de l (kleine letter l zoals in locatie) en de 1 (het cijfer) in het wachtwoord door elkaar gehaald: let hier svp op.

Lukt het na 2x nog niet, volg dan de instructie en vervolgens wordt naar het emailadres dat de club van je heeft, binnen een minuut je wachtwoord toegestuurd. Heeft de club nog geen emailadres, stuur dan een mail naar [email protected] met je emailadres en je lidnummer. Deze mail moet handmatig worden verwerkt, dus dat duurt langer. Kortom, het is wel heel handig als je, eenmaal ingelogd, meteen je emailadres* bij je instellingen in het systeem zet!

LISA staat voor Leden Informatie Systeem Almere.

LISA is een Content Management Systeem gebaseerd op de ledeninformatie van een vereniging. Alle info over een lid staat in het systeem. N.a.w., telefoonnummers, emailades, geboortedatum, datum van inschrijving, soort lidmaatschap, hockeyteam en vrijwilligersfunctie.

Via LISA worden de teams geprogrammeerd  qua indeling bij de KNHB, samenstelling, trainingen, wedstrijden, fluit-, rij-, en barbeurten. Ook de penningen en materialen worden ermee beheerd. Facturen, nieuws & mededelingen worden via LISA gegenereerd. Ook de prestatie van onze spelers kunnen ermee worden gemonitord.

LISA synchroniseert de beschikbare info van de KNHB continu met de KNHB site.

Kaderleden kunnen op LISA inloggen via: www.huizerhc.nl/lisa2.
Toegang wordt verkregen met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord.
De inloggegevens voor Mijn HuizerHC werken niet op LISA.
Corona
Het advies vanuit de overheid en de Hockey Bond is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in 1 auto van of naar een sportactiviteit gaan. Volg op dit gebied de overheidsregels die op dit moment gelden.

Wij adviseren:
-Jongste jeugd t/m D-jeugd: rij-ouder en evt. andere volwassenen heeft/hebben een mondkapje op
-Vanaf C-jeugd heeft iedereen een mondkapje op tijdens het rijden, tenzij alle personen afkomstig zijn uit 1 huishouden

Vanuit de Huizer HC adviseren wij vanaf de C-jeugd 3 spelers per auto in te plannen. Vanuit de KNHB en NOC-NSF is het stricte beleid het aantal rijouders te beperken tot de noodzakelijke hoeveelheid. Dit betekent normaal gesproken een maximum van 6 rijouders per elftal.
Bij trainingen mag je als speler maximaal 15 minuten van tevoren aanwezig zijn. Pas wanneer een team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dug-out) betreden en starten met de warming up.

Bij wedstrijden verzamel je als speler van de Huizer HC op de met de coach afgesproken tijd. Speel je bij de bezoekende ploeg, dan mag je maximaal 30 minuten van tevoren aanwezig zijn op het terrein van de Huizer HC.

Het is belangrijk dat spelers en begeleiding van de teams na afloop van een training of wedstrijd, met inachtneming van de geldende afstand regels, zo snel mogelijk de dug-out leegmaken, het veld verlaten en ook de club verlaten. Wil je nog nabespreken, zoek dan een rustig plekje naast het veld en beperk de nabespreking tot 5 minuten met inachtneming van de 1,5 meter afstand voor iedereen boven de 12 jaar.


De rol van de scheidsrechter verandert niet in de corona periode. De scheidsrechter is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers op het veld.

Het is niet aan scheidsrechters om als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Scheidsrechters kunnen wel spelers en begeleiders wijzen op de regels en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen heeft voor de veiligheid van anderen op en direct rondom het speelveld waar de scheidsrechter fluit.
De Huizer HC volgt de richtlijnen van de overheid en van de Hockey Bond. Ook bij lichte klachten zoals verkoudheid of koorts blijft een speler thuis en speelt deze niet mee.

In geval van een positieve test in een team wordt aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met de GGD. De GGD doet een bron- en contactonderzoek en zal je vertellen welke regels voor jou gelden.

In het algemeen ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten” omdat hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon zijn. Deze spelers mogen normaal gesproken blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en dus thuis blijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Wees verstandig in dit verband: ben je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler geweest, dan geldt het advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.
Nee, het clubhuis is gesloten in verband met de aangescherpte corona-maatregelen vanuit de overheid.

Enkel de toiletten in het clubhuis zijn geopend. Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.


Nee, als gevolg van de recente corona-maatregelen is het clubhuis gesproken. Verlaat het terrein na het trainen of spelen van een wedstrijd weer zo spoedig mogelijk.

Het is ook niet toegestaan om zelf te gaan cateren op het parkeerterrein.Ja, vanaf de ingang van de accommodatie zijn speciale looproutes gemarkeerd. Volg de pijlen en je vindt je weg naar het clubhuis en de velden. Na de wedstrijd volg je ook weer de pijlen naar de uitgang. Volg de pijlen en houd 1,5 meter afstand.
Let op dat voor teams die op veld 2 spelen (het veld direct links als je de club betreedt) een speciale looproute geldt. Op de inloopstrook bij veld 2 kan waar nodig gewacht worden tot de wedstrijd voorafgaand aan de eigen wedstrijd is afgelopen.

Op welk veld je speelt kun je checken in het wedstrijdschema en in de Lisa app. Op de zaterdagochtenden, het drukste moment op de Huizer HC zal de wedstrijdleiding je bij de entree van de accommodatie samen met de daar aanwezige corona-coordinatoren informeren over het veld waar jouw wedstrijd zal plaatsvinden en je de bijbehorende looproute wijzen.
Iedereen van 13 jaar en ouder moet zich registreren wanneer je de Huizer HC bezoekt. Dit geldt voor alle dagen en voor iedereen: speler, rijouder, official, barmedewerker, scheidsrechter, etc. Kom je op de club en ben je 13 jaar of ouder, dan registreer je je.

Je kunt je vooraf registreren via de website of wanneer je op de club aankomt via de QR-code die op verschillende plaatsen door middel van posters is opgehangen. Registreer zoveel mogelijk vooraf! Online registreren kan via: https://huizerhc.nl/registratie/Default.asp.

Let op: je registreert je voor het tijdvak op de betreffende dag. Kom je later op de dag opnieuw naar de Huizer HC, dan moet je opnieuw registreren. Na de registratie ontvang je een bevestigingsemail. Er kan gecontroleerd worden op de registratie. Als hierom gevraagd wordt door de corona-coordinatoren, toon dan de bevestigingsemail.

De registratiegegevens worden 14 dagen bewaard voor een eventueel bron-en contactonderzoek. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Om de privacy te waarborgen is een overeenkomst gesloten met Lisa Hockey BV. Je kent hen ook van de competitie-app.


Op de website van de KNHB kan meer informatie worden gevonden in het sportprotocol verantwoord sporten. Hier zijn ook antwoorden op veel gestelde vragen te vinden:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

Is er een corona informatiepunt?
Binnen de Huizer HC is Erik Zietse als coronamanager het aanspreekpunt voor vragen, tips (heb je goede ideeën, deel ze!) en alle andere corona zaken. Je kunt hem bereiken via WhatsApp op 0643981698. In urgente gevallen kun je natuurlijk ook bellen.

Op de zaterdagochtend is er tot het middaguur een wedstrijdleiding bij de toegangspoort. Daar zijn ook corona-coordinatoren aanwezig. Teams melden zich bij de wedstrijdleiding en worden geïnformeerd op welk veld zij spelen. De teams die spelen op veld 2 ontvangen specifieke instructies en begeven zich naar het veld.

Corona-coordinatoren zijn herkenbaar aan een hesje en kunnen aangesproken worden met vragen. Doe dit met respect. Dit zijn allemaal vrijwilligers die het hockeyen op de Huizer HC ook in corona tijden mogelijk maken.

Wat is en doet een corona-coördinator op de Huizer HC?
Voor de trainingen van de jongste jeugd zijn bij alle trainingen en wedstrijden corona-coordinatoren aanwezig. Een speciale instructie voor de kiss en ride van de jongste jeugd is op de site opgenomen.

Op zaterdag levert ieder team van de Huizer HC rondom de thuiswedstrijden 2 corona coordinatoren. Deze coordinatoren zijn verantwoordelijk voor een goed en corona-proof verloop van de wedstrijd en verblijf van de teams op de Huizer HC.

Corona-coordinatoren zijn aanwezig vanaf het moment dat de bezoekende clubs het terrein kunnen betreden (30 minuten voor aanvang van de wedstrijd) en zijn herkenbaar aan een reflecterend hesje (neem zelf een eigen hesje mee!)

De corona coordinatoren letten op de corona regels op de Huizer HC en in het bijzonder de 1,5 meter afstand, de looproutes, het niet toelaten van toeschouwers en het niet verzamelen in het clubhuis. De corona-coordinatoren van de teams die op zaterdagochtend spelen op veld 2, zorgen samen met de wedstrijdleiding ook voor de ontvangst van de teams.

Op zondag zijn de aanvoerders en managers van de diverse seniorenteams verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels. Volg eventuele aanwijzingen van clubofficials op, voorkom discussies en houd de Huizer HC een veilige plaats om van de sport te kunnen genieten.

In geval van specifieke vragen, neem contact op met Erik Zietse, coronamanager van de Huizer HC per WhatsApp via 06-43981698.

Waarom hebben we al deze regels?
Omdat we hockey leuk vinden en dat graag samen blijven doen! Tot dusver gaat het goed met het naleven van de regels. Met zijn allen kunnen we dit volhouden en hopen we dat we zo spoedig mogelijk weer naar een volledig normale situatie kunnen terugkeren.

De realiteit nu is echter even anders. Vanuit de Huizer HC houden we de ontwikkelingen samen met de gemeente, de hockeybond, NOC-NSF en andere belangrijke instanties goed in de gaten. Check daarom altijd de website en de veel gestelde vragen. Zijn er ontwikkelingen die een aanpassing van het beleid vereisen, laten we jullie dit via deze kanalen weten.


Op de Huizer HC volgen we de richtlijnen van de overheid en van de Hockey Bond. Ben je zelf gezond, heb je geen klachten zoals verkoudheid, griepverschijnselen of koorts, heeft geen van je huisgenoten corona of klachten, dan ben je van harte welkom op Huizen. Natuurlijk met inachtneming van alle geldende coronamaatregelen. Dit betekent ook dat je wanneer je in een "oranje of rood” gebied bent geweest, je eerst 10 dagen in quarantaine gaat en pas na de 10 dagen weer naar de Huizer HC komt.

Kijk onder de vraag: Zijn toeschouwers toegestaan bij trainingen en wedstrijden voor de specifieke regels rondom wedstrijden en trainingen.
Op de Huizer HC volgen we de richtlijnen van de overheid en van de Hockey Bond. Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten corona heeft of als je klachten hebt zoals verkoudheid, griepverschijnselen en/of koorts.

Als je in een "oranje of rood” gebied bent geweest mag je de eerste 10 dagen (de quarantaine dagen) niet naar de Huizer HC komen.

Kijk onder de vraag: Zijn toeschouwers toegestaan bij trainingen en wedstrijden voor de specifieke regels rondom wedstrijden en trainingen.


Wedstrijden en trainingen gaan zoveel mogelijk door. In geval de GGD een geheel team adviseert in quarantaine te gaan, is het huidige beleid van de Hockey Bond dat de wedstrijden van dat team worden uitgesteld. De gemiste wedstrijden zullen direct na de quarantaine periode worden ingehaald.

Informeer zo snel mogelijk Erik Zietse, de corona manager van de Huizer HC via WhatsApp op 0643981698, indien er binnen het team corona besmettingen zijn. Indien spelers in quarantaine moeten, informeer dan altijd de team manager en de trainer.
Als het gaat regelen, blijven de geldende regels actief. Het clubhuis is geen plek om te schuilen. De tenten en parasols buiten zijn beschikbaar voor de wachtende teams om onder te schuilen. Rijouders: maak hier plaats voor de kinderen en houd ook tijdens regenbuien 1,5 meter afstand van elkaar.

Wij adviseren alle rijouders, coaches en managers een paraplu mee te nemen zodat je droog blijft in geval van regen. Volg altijd de instructies van de corona-coordinatoren en andere clubmedewerkers op.
De Huizer HC volgt de richtlijnen van de overheid en de Hockey Bond. De kleedkamers zijn gesloten. Er is dus geen gelegenheid tot douchen en omkleden in de kleedkamers voor bijna alle teams. Kom omgekleed naar de club.

Wedstrijdbesprekingen kunnen ook niet in een kleedkamer plaatsvinden. Zoek buiten een rustig plekje op.


Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden op de Huizer HC. Noodzakelijke rijouders van gastteams gelden niet als toeschouwers en zijn toegestaan. Beperk het aantal rijouders zo veel mogelijk. Voor elftallen geldt een maximum van 6 rijouders per bezoekend team. Dit geldt ook voor Huizer HC teams die een uitwedstrijd spelen. Let op: de ontvangende club kan een afwijkend beleid hebben en rijouders helemaal niet toelaten op het terrein. Voeg altijd de aanwijzingen van de ontvangende club.
Wanneer ouders hun kind naar de eigen club brengen, tellen zij niet als rijouders en mag de training of wedstrijd niet worden bijgewoond. Dit geld ook voor de jongste jeugd. Een speciale kiss en ride voor de jongste jeugd is georganiseerd voor trainingen en wedstrijden. Check hiervoor de instructie voor de corona-coördinatoren op de website.
Wij verzoeken rijouders zich terughoudend op te stellen als toeschouwer. Schreeuw niet, en support in deze uitzonderlijke situatie beide teams. Applaudisseren wordt zeer gewaardeerd.

Corona-coördinatoren, alsmede clubofficials tellen niet mee als toeschouwers wanneer zij in functie zijn. Er zijn per team maximaal 2 corona-coördinatoren aanwezig tijdens de wedstrijd.

Mogen geblesseerde / niet opgestelde spelers worden toegelaten?
Alleen spelende spelers kunnen worden toegelaten. Geblesseerde / niet spelende spelers worden gezien als publiek en kunnen niet worden toegestaan bij de senioren en veteranen. Deze spelers kunnen wel een rol vervullen als corona-coordinator. Geblesseerden in de jeugdteams mogen op d ebank plaats nemen.