INVALLEN en SPEELGERECHTIGHEID

Junioren 21 September

Nieuws afbeelding

Het is onvermijdelijk dat er gedurende het seizoen spelers afwezig zijn bij wedstrijden, door blessures en ziekte, maar ook vanwege allerlei privéredenen. Om met voldoende bezetting aan een competitiewedstrijd te beginnen, moet er door de teambegeleiding soms worden gezocht naar invallers. Als vereniging staat de Huizer Hockey Club (HHC) ervoor dat teams elkaar helpen door spelers af te staan of extra te laten spelen. Om alles in goede banen te leiden zijn er regels nodig. De voorschriften van de HHC gelden altijd, die van de KNHB alleen voor officiële competitiewedstrijden. De HHC staat voor fair play en houdt zich graag aan deze regels. Wij gaan ervan uit dat anderen dat ook doen, zodat we kunnen spreken van wederzijds respect en sportiviteit.

 

INVALLER REGELEN

Het vragen van invallers wordt door de teambegeleiding onderling gedaan. Het is dus niet de bedoeling spelers rechtstreeks te benaderen. Er mag een voorkeur worden opgegeven bij het leenteam, maar de coach of manager van dat team bepaalt wie er uiteindelijk invalt. Zij hebben immers inzicht over de situatie binnen het eigen team: blessures, overbelasting, gedrag, etc. Het is niet wenselijk dat dezelfde speler elke week invalt, vanwege het risico op blessures door overbelasting. Maar ook om een voorkeursbehandeling te voorkomen, die kan leiden tot spanning binnen het team van de invaller. Ook andere spelers kunnen er baat bij hebben om in een oudere leeftijdscategorie of een hogere klasse te spelen.

Invallers worden ingevoerd op het wedstrijdformulier. Als een speler niet speelgerechtigd is, staat er een uitroepteken achter de naam. Onderstaand zijn de belangrijkste regels voor invallen weergegeven.

 

Algemene uitgangspunten invallen KNHB (samenvatting):

● Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen bij een op een gelijk niveau of hoger spelend team (zie tabel Klassengrenzen en Speelgerechtigdheid).

Onder een op gelijk niveau of lager spelend team wordt verstaan:

A. Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde of in een lagere klasse speelt;

B. Een team dat in een lagere leeftijdscategorie, maar maximaal 1 klasse hoger speelt;

C. Een team dat in een hogere categorie minimaal 1 klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen.

● Spelers die te oud zijn voor een leeftijdscategorie mogen niet invallen, tenzij er een specifieke dispensatie is verstrekt door de KNHB.

 

Aanvullende bepalingen invallen Huizer Hockey Club:

● Invallen bij voorkeur na de eigen wedstrijd, zodat het niet ten koste van het eigen team gaat;

● Voor invallers in eerste instantie kijken binnen dezelfde leeftijdscategorie, vervolgens in een lagere leeftijdscategorie;

● Voor het invallen in een selectieteam komen in eerste instantie talenten1 in aanmerking;

● Minimale teambezetting lijnteams: 13 spelers;

● Minimale teambezetting breedteteams: 12 spelers;

● Een (hoger) lijnteam kan een invaller opeisen bij een bezetting van minder dan 13 spelers2;

● Een (hoger) lijnteam kan een invaller opeisen bij een gelijkwaardig of hoger wedstrijdbelang (plaatsing competitie, kampioenschap, voorkomen degradatie, rating, etc.)2.

1: Talenten worden bepaald door het Technisch Management.
2: Toestemming van het Technisch Management vereist.


Procedure voor het aanvragen van een invaller:

●Het vragen van een invaller gebeurt altijd door overleg tussen beide coaches;

●Het opeisen van een invaller gebeurt altijd in overleg met het Technisch Management;

●Spelers worden niet rechtstreeks benaderd door de "vragende” coach/manager/spelers;

●Spelers worden behoed voor overbelasting;

●Spelers verdienen het (binnen het eigen team) om in te vallen;

●Wanneer er geen sprake is van opeisen, bepaalt de coach van het herkomstteam welke speler in aanmerking komt om in te vallen. De vragende coach mag altijd een voorkeur uitspreken;

●Bij geschillen kan het Technisch Management een speler als invaller aanwijzen of weigeren.


Teambepaling (KNHB):

● Er mag alleen worden deelgenomen aan KNHB wedstrijden als een speler is opgenomen in het ledenbestand van de betreffende club

● Het team van een speler wordt bepaald op het moment dat de teamopgave en spelerslijst automatisch digitaal vanuit het ledenbestand zijn ingediend bij de KNHB.

● Invallers dienen te voldoen aan de leeftijdsgrenzen die gelden voor de leeftijdscategorieën.

●Wanneer een speler evenveel uitkomt voor verschillende teams (bij bv. dubbel spelen), dan geldt het hoogste team als zijn/haar team. Deze regel geldt niet voor een jeugdspeler die zowel in een jeugd- als een seniorenteam speelt. Deze jeugdspeler mag voor beide teams uitkomen;

●Mocht een speler in een seizoen meer uitkomen voor een hoger team dan het oorspronkelijke team, dan wordt het hogere team zijn/haar team.

 

De KNHB heeft een invalreglement opgesteld om te komen tot een eerlijk competitieverloop. Wanneer we ons niet aan de speelgerechtigdheid houden, kan dit vervelende gevolgen hebben:
- punten in mindering
- wedstrijd overspelen
- geldboete (niet vergoed door de vereniging!)
- uitsluiting competitie

Dit levert behalve een slechte naam ook veel gedoe op. Het kan ook verstrekkende gevolgen hebben bij een herindeling (herfst, winterstop), omdat de eindstand in een poule een bepalende factor is. Je zou zomaar te laag kunnen worden ingedeeld en vervolgens in een veel te gemakkelijke klasse terechtkomen.


TABEL: Klassengrenzen en Speelgerechtigdheid

CATEGORIE
O12
O14
O16
O18
KLASSE
 
 
 
Landelijk

 
 
Landelijk = Super

 
Super = Super = Subtop

 
IDC = Subtop = 1

 
Subtop = 1 = 2

 
1 = 2 = 3

1 = 2 = 3 = 4

2 = 3 = 4 = 5

3 = 4 = 5 = en lager

4 = 5
en lager
 

5
en lager
 
 

en lager